ÚVOD
PROFIL
GALÉRIA
SLUŽBY
KONTAKTY
DOKUMENTY
VAS
SKLADOVANIE
USKLADNENIE LODÍ
PRENÁJOM SKLADU
DOPRAVA
KANCELÁRIE
UBYTOVANIE
PARKOVANIE


Poskytujeme kompletný balík služieb pridanej hodnoty, optimalizujeme logistické toky a prinesieme finančnú a časovú úsporu. Naplánujeme a pripravíme službu pridanej hodnoty v súlade s Vašimi konkrétnymi požiadavkami. Máme uzatvorené poistenie voči živelným pohromám, krádeži ako aj na zodpovednosť škody spôsobenú našou vinou.

1 pracovník/hod.
6,00 € (každá začatá hodina)
Minimálna fakturačná cena za 1 pracovníka
20,00 €

- prekládky, triedenie, delenie a kompletácia zásielok, balenie tovaru, paletovanie, olepovanie, štítkovanie a daľšieVšetky vyššie uvedené ceny sú bez DPH. Sme plátcami DPH.